PKO Lakipalvelu
Testamentti

Testamentti on muotosidonnainen asiakirja, jolla voi ilmaista tahtonsa omaisuuden siirtymisestä kuoleman jälkeen.

Testamentti antaa mahdollisuuden poiketa perintökaaren mukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentilla voidaan turvata läheisen asemaa, vähentää riitoja ja nopeuttaa perinnönjakoa. Testamentti toimii myös verosuunnittelun välineenä.

Mikäli perittävällä on rintaperillisiä, on jo testamenttia laadittaessa hyvä ottaa huomioon, että heillä on oikeus lakiosaan. Tämä tarkoittaa, että testamentista huolimatta rintaperillinen voi vaatia itselleen lakiosan, joka on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesta perintöosuudesta. Lakiosan suuruus voidaan laskea vasta mahdollisen osituksen ja puolisoiden eläessä annettujen lahjojen selvittämisen jälkeen.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä PKO Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntija-apua testamentin laatimisessa. PKO Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saa S-Etukortilla Bonusta.