PKO Lakipalvelu
Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän osakkaista, varoista ja veloista. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta ja vastuu perunkirjoituksen toimittamisesta on kuolinpesän osakkailla. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa esimerkiksi myydessään omaisuutta, tehdessään sopimuksia ja jakaessaan perintöä.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä PKO Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntijan apua perunkirjoituksen hoitamisessa. PKO Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saa S-Etukortilla Bonusta.