PKO Lakipalvelu
Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjan avulla voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Edunvalvontavaltakirjalla voi määritellä haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sekä antaa määräyksiä valtuutetun tehtävästä. Tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken.

Edunvalvontavaltuutus on perinteistä edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito tulevaisuuden varalta. Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole laadittu, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään joko Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden päätöksellä edunvalvoja.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan sen jälkeen, kun holhousviranomainen on sen vahvistanut.

Suosittelemme ottamaan PKO Lakipalveluun yhteyttä, jos tarvitsette asiantuntijan apua edunvalvontavaltakirjan laatimisessa. PKO Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saa S-Etukortilla Bonusta.