PKO Lakipalvelu
Hinnasto

Hintamme perustuvat joko toimenpidekohtaiseen lähtöpalkkioon tai tuntiveloitukseen. Palkkion lisäksi veloitamme toimenpiteistä aiheutuneet suorat kulut, kuten esimerkiksi viranomaismaksut, asiakirjamaksut ja postikulut.

Mikäli toimeksiantaja tai kuolinpesän vainaja on asiakasomistaja, palkkioista saa Bonusta.

Hinnastossa mainitut palkkiot sisältävät arvonlisäveron.

Perunkirjoitus

Lähtöpalkkio on porrastettu perukirjaan merkittävän bruttovarallisuuden määrän mukaan. Lähtöpalkkio kattaa alkuneuvottelun, perukirjan laatimisen sekä noin tunnin kestävän perunkirjoitustilaisuuden toimistomme tiloissa.

Mahdollisista muista toimeksiantoon sisältyvistä toimenpiteistä kuten esimerkiksi erillisistä neuvotteluista tai muualla kootun sukuselvityksen tarkastamisesta veloitamme joko toimenpidekohtaisesti tai tuntiveloituksen perusteella. Erityisen laajoissa ja paljon aikaa vievissä toimeksiannoissa käytetään palkkioperusteena tuntiveloitusta. Tuntiveloitus on 220 €/tunti.

Perukirjaan merkittävät varat (brutto)Lähtöpalkkio
alle 50 000 €590 €
50 000 € - 149 999 €790 €
150 000 € - 349 999 €890 €
350 000 € - 549 999 €990 €
550 000 € ja yli1090 €
Toimenpidekohtaisia palkkioita
Virkatodistustilaus / Suomi

20 € / kpl

Virkatodistustilaus / ulkomaat30 € / kpl
Muu asiakirjatilaus30 € / kpl
Perunkirjoituskutsut55 € / 5 kpl, seuraavat 10 €/kpl
Testamentin tiedoksiantoasiakirjat220 €
Oma tahto
Testamenttialk. 320 €
Edunvalvontavaltakirja yhdellealk. 220 €
Edunvalvontavaltakirja kahdellealk. 330 €
Jäämistöositus- ja/tai
perinnönjakosopimus
Ks. perukirjat